Dystrybucja na ropie?

Ropa przez kilka ostatnich miesięcy rysowała formację podwójnego dna. Klasycznie oznacza to zakończenie spadków i wzrost w rejon $110 (teoretyczny zasięg formacji). Czy jednak gra pod coś co widzą wszyscy będzie skuteczna? Moje długoterminowe nastawienie do tego rynku jest raczej niedźwiedzie.

ropa