Czym jest list przewozowy i dlaczego jest ważny?

List przewozowy to dokument, który informuje nas o tym, gdzie ma trafić przesyłka i jak jest opłacona. Jest on też informacją o usłudze przewozowej, jaka ma być wykonana. Równocześnie jest to też dowód nadania przesyłki zawierający jej unikalny numer i tym samym pozwalający na jej śledzenie w czasie przewozu.

Jak odnaleźć warunki ubezpieczenia?

Każdy klient firmy może poprosić o udostępnienie mu warunków umowy, na mocy której ubezpieczane są przewożone przez przewoźnika przesyłki. Mowa jest tutaj o ubezpieczaniu ALL RISK, czyli o umowie pomiędzy przewoźnikiem i ubezpieczycielem, której beneficjentem jest osoba trzecia – właściciel paczki. Uzyskuje ona odszkodowanie niezależnie od przyczyny zniszczenia paczki.

Jak rozumieć pojęcie wagi wolumetrycznej?

Waga wolumetryczna to w najprostszym ujęciu objętość konkretnej przesyłki. Często bowiem zdarza się, że bardzo lekkie przesyłki zajmują wiele miejsca i tym samym są drogie w transporcie, mimo iż ich waga na to nie wskazuje. Kurier użyje wyższego wyliczenia do obliczania kosztu przewozu, jeśli waga wolumetryczna będzie wyższa od wagi realnej.

Kiedy można spodziewać się dotarcia przesyłki do adresata?

Przesyłki są dostarczane typowo w jeden lub dwa dni robocze. Przesyłki lżejsze, o masie do 31.5kg, powinny docierać n drugi dzień. Przesyłki cięższe wędrują do odbiorcy o jeden dzień dłużej.

Usługi DHL

Czy w przypadku nieterminowości można składać reklamację?

Jeśli usługa została wykonana nieterminowo, można ją zareklamować. Kurier odpowiada za wszystkie szkody powstałe w wyniku zwłoki. Jeśli przesyłka jest opóźniona, użytkownik dostaje standardowo połowę kwoty, jaką zapłacił za transport lub jej całość. Zależy to od rodzaju usługi, jaka została wykupiona. Warunkiem otrzymania pieniędzy jest opóźnienie na poziomie przynajmniej jednej doby. Jeśli klient czuje się bardziej poszkodowany faktem nieterminowości dostarczenia przesyłki, może wystąpić na drogę sądową przeciwko kurierowi.

Kiedy pojawia się komunikat, że przesyłka jest w jakimś dziwnym miejscu, co to oznacza?

Przesyłki, zanim trafią do celu, przechodzą przez węzły transportowe kuriera. Oznacza to, że po drodze do celu mogą trafić nawet w miejsca teoretycznie nie po drodze. Taki sposób transportu znacznie przyspiesza dostarczanie przesyłek do celu. Na początku zazwyczaj przesyłka trafia do lokalnej sortowni, z niej do sortowni centralnej lub regionalnej, a stamtąd ponownie do sortowni lokalnej, skąd dopiero wyruszy do ostatecznego celu.

Co zrobić, kiedy wpisywany numer listu przewozowego jest nieprawidłowy?

Numer przewozowy paczek DHL jest dość długi. Ma aż 11 cyfr, co jest konieczne ze względu na wolumen transportu. Dlatego trzeba go wpisywać powoli i zwracać uwagę na dokładność przepisywania. Można też skorzystać z opcji kopiuj-wklej, jeśli numer jest dostępny w formie elektronicznej.

Jak długo można zgłaszać fakt uszkodzenia przesyłki?

Czas na zgłoszenie uszkodzenia w transporcie to 7 dni kalendarzowych od czasu dostarczenia przesyłki.

Warto przeczytać